Техническо обслужване и презареждане на пожарогасители
ПРЕЗАРЕЖДАНЕ
цените са
без ДДС
Прахов пожарогасител - 1кг4.85 лв.
Прахов пожарогасител - 2кг7.65 лв.
Прахов пожарогасител - 3кг9.11 лв.
Прахов пожарогасител - 6кг12.92 лв.
Прахов пожарогасител - 8кг15.32 лв.
Прахов пожарогасител - 12кг22.31 лв.
Прахов пожарогасител - 25кг45.82 лв.
Прахов пожарогасител - 50кг91.64 лв.
Прахов пожарогасител - 100кг183.28 лв.
Воден пожарогасител - 6л7.05 лв.
Воден пожарогасител - 9л7.05 лв.
 Водопенен пожарогасител - 6л8.05 лв.
Водопенен пожарогасител - 9л8.05 лв.
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Воден пожарогасител6.05 лв.
Пожарогасител с CO26.05 лв.
ХИДРОСТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ

Воден или прахов пожарогасител4.30 лв.
Пожарогасител с CO215.50 лв.

Цените са в Български лева
Цената е за 1 брой