Техническо облужване на вътрешен пожарен кран
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВПК
Цените са без ДДС
Техническо обслужване на вътрешен пожарен кран13.75 лв. 
Хидростатично изпитване на противопожарен шланг11.30 лв.