ПГ - Пожарогасител
ПК - Пожарен кран
ВПК - Вътрешен пожарен кран
ПАБ - Пожарна и аварийна безопасност