Изготвяне на документация по пожарна и аварийн а безопасност в обекти
Противопожарно досие40.00 лв.
План/схема за евакуация (със приложени архитектурни чертежи от собственика)
50.00 лв
План/схема за евакуация (БЕЗ приложени архитектурни чертежи от собственика)
70.00 лв.
План при бедствия и аварии
45.00 лв.
План за евакуация на пребиваващи в сградата
30.00 лв
План за осигуряване на пожарна безопасност при текущи ремонти
20.00 лв.
Инструкция за противопожарна безопасност
10.00 лв.


Цените са за 1 брой и без ДДС